Akadēmijas

 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

1919. gadā tika dibināta un 1920. gada 11. janvārī oficiāli atklāta Latvijas Konservatorija - Latvijas mūsdienu augstākās mācību iestādes mūzikā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) priekšgājēja. Mūsu izcilie mūziķi un skatuves mākslinieki ir guvuši ievērojamu atzinību ne vien dzimtenē, bet arī ārvalstīs, pateicoties JVLMA plašajiem starptautiskajiem kontaktiem, kurus joprojām sekmē līdzdalība starptautiskos konkursos, festivālos, meistarklasēs un piedalīšanās kopīgos projektos. Liela nozīme ir arī tālākizglītības veicināšanai akadēmijas ietvaros. 

Latvijas Jūras akadēmija

Latvijas Jūras akadēmija (LJA) ir augstākā mācību iestāde Latvijā, kur sagatavo augstākā līmeņa jūrniecības speciālistus. Kā pastāstīts LJA mājaslapā, savu darbību LJA sāka 1989. gadā pie Kaļiņingradas zivju rūpniecības institūta Rīgas neklātienes filiāles. No 1990. gada 25. jūlija Latvijas Jūras akadēmija kļuva par Rīgas Tehniskās universitātes fakultāti, bet patstāvīga mācību iestāde Latvijas Jūras akadēmija izveidojās 1993. gadā. Kopš tā laika augstākā līmeņa profesionālo kvalifikāciju ir ieguvuši vairāk kā 1000 jūrniecības speciālistu.  

Latvijas Kultūras akadēmija

1990. gadā tika atklāta Latvijas Kultūras akadēmija. Jauno augstskolu veidoja uz Kultūras darbinieku kvalifikācijas celšanas institūta un Rīgas kultūras un izglītības darbinieku tehnikuma bāzes, par akadēmijas rektoru ieceļot Pēteri Laķi.  

Latvijas Mākslas akadēmija

Latvijas Mākslas akadēmija piedāvā studijas piecās nodaļās Rīgā, kuru pārziņā ir četrpadsmit dažādas apakšnozares. Šīs nodaļas ir Vizuālās mākslas nodaļa, Vizuāli plastiskās mākslas nodaļa, Dizaina nodaļa, Audio-vizuālās mediju mākslas nodaļa un Mākslas zinātnes nodaļa. Studēt iespējams arī Rēzeknē - Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiālē.  

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija (NAA) ir izveidota uz 1919. gadā dibinātās Kara skolas tradīciju bāzes, un tās darbība atjaunota 1992. gada 13. februārī. Aizsardzības akadēmija ir Latvijas Republikas valsts augstākās izglītības un zinātnes iestāde, kas īsteno profesionālās studiju programmas un veic zinātniskās pētniecības darbību militārajā jomā. Šī augstākā mācību iestāde atšķiras no pārējām Latvijas augstskolām ar militārās sfēras klātbūtni daudzos augstskolai nozīmīgos jautājumos. Piemēram, akadēmija ir tiešā Nacionālo bruņoto spēku komandiera komandpakļautībā. 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) pirmsākumi meklējami Latvijas Fiziskās izglītības institūtā, kas dibināts 1921.gada 6. septembrī. Tas vairāk kārt pārsaukts – tas bijis gan Latvijas Tautas universitātes Fiziskās audzināšanas institūts, gan Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts no 1946.gada. Tagadējā Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija savu nosaukumu ieguvusi 1991.gada 5.novembrī. 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija ir valsts augstskola (RPIVA), kas dibināta 1994. gadā. Kā ziņots augstākās mācību iestādes interneta vietnē, tās galvenais mērķis ir „nodrošināt iespēju studentiem saņemt augstāko profesionālo un akadēmisko izglītību pedagoģijā, psiholoģijā, uzņēmuma vadībā visos studiju līmeņos”.