Augstskolas

 

Latvijā ir 13 valsts augstskolas, sešas valsts universitātes, 13 juridisko personu dibinātas neuniversitātes tipa augstskolas, 17 valsts koledžas, septiņas juridisko personu dibinātas koledžas un divas ārvalstu augstskolu filiāles (saskaņā ar Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs datiem.


Augstskolas Latvijā

 

Augstskolu darbību Latvijā kontrolē Augstskolu likums. Tajā teikts, ka augstskolai ir tiesības izstrādāt un pieņemt augstskolas satversmi. Tai jāveido augstskolas personālsastāvs, patstāvīgi jānosaka studiju programmu saturs un forma. Svarīgi studentiem ir studējošo uzņemšanas papildu noteikumi, zinātniekiem - zinātniskās pētniecības darba pamatvirzieni. Augstskolas rada savu organizatorisko un pārvaldes struktūru un mēnešalgas likmes, kam jābūt vismaz Ministru kabineta noteikto likmju līmenī.


Latvijas Studentu apvienība

 

Institūcija, kas palīdz studentam dažādos problēmu gadījumos ar augstskolu, ir Latvijas Studentu apvienība (LSA). Latvijas Studentu apvienība ir studējošo pašpārvalžu koleģiāla apvienība, kurā ietilpst visu akreditēto augstskolu studējošo pašpārvalžu pārstāvji. Studentu apvienības mājaslapā atrodama arī liela daļa informācijas par to, ko īsti izsaka augstskolas jēdziens Latvijā. Tā kā arī studenti piedalās augstskolu administratīvajā darbībā, LSA ir tā institūcija, kas izvirza studējošo pārstāvjus Augstākās izglītības padomē un citās institūcijās normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Studējošo pašpārvalde sadarbojas ar citām studentu asociācijām ārzemēs, lai aizstāvētu Latvijas studentu tiesības ārzemēs.


Studentu kopmītnes jeb dienesta viesnīcas

 

Bez akadēmiskās un profesionālās izglītības augstskola rūpējas arī par studējošo izmitināšanu - ja augstskola ir tālu no dzīvesvietas, tiek piedāvātas studentu kopmītnes jeb dienesta viesnīcas.


Lai iekļūtu augstskolas vai valsts piedāvātajās budžeta vietās, jau laikus jāparūpējas par izcilām sekmēm, tādējādi nodrošinot savu nākotni vēlams akreditētu mācību iestāžu studentu rindās. Akreditētas studiju programmas nozīmē atzītus diplomus un kvalitatīvu izglītību. Izturot konkursu, iespējams iestāties jebkurā augstskolā, taču bieži vieta augstskolas solā jāiegūst par studējošā naudu. Vairākās augstākajās mācību iestādēs ir pieejamas arī valsts stipendija. Daudzi studenti piepelnās, paralēli studijām strādājot gan ar iegūstamo izglītību saistītās darbavietās, gan pilnīgi citās nozarēs, nopelnot ikdienas izdevumiem, gan arī mācību maksai. Ja studijas aizņem visu laiku, arī bankas piedāvā studējošo kredītus (pilna laika studentiem ikdienas tēriņu segšanai), kā arī kredītus pašu studiju apmaksai - studiju kredītus. Studentiem un viņu vecākiem (vai galvotājiem) ir pieejami aizdevumi, kas jāsāk atmaksāt tikai pēc studiju gaitu noslēgšanas. Piemēram, Swedbank piedāvā sākt studiju kredīta atmaksu tikai, pabeidzot studijas. Kredīta atmaksa ir veicama piecu gadu laikā no studiju beigšanas datuma, ja kredīts ir mazāks par 1423,- EUR. Ja kredīts ir lielāks par šo summu, tad atmaksa tiek palielināta līdz desmit gadu periodam. Kredīta nodrošinājums var būt paša studenta vai arī galvotāja ienākumi. Jārēķinās, ka parasti studenta galvotājs ir lielākais ienākumu nodrošinātājs līdz studiju gaitu pabeigšanai un darba uzsākšanai. Arī Nordea banka piedāvā kredītu studiju uzsākšanai līdz 710,- EUR, studiju maksas segšanai līdz 12000,- EUR un ikdienas tēriņiem  līdz 210,- EUR mēnesī. Kredīta pamatsumma jāsāk atmaksāt tikai pēc studiju beigšanas.


Kā notiek studiju kredīta iegūšana? LSA vietnē ir detalizēti aprakstīts šis process. Lai pieteiktos kredītam, tas jāsaskaņo ar fakultātes vai augstskolas kredītu piešķiršanas komisiju, jāiesniedz pieteikuma anketa un citi prasītie dokumenti. Kad augstskolā ir saņemts kredīta pieprasījuma apstiprinājums, tālākais ceļš ved uz banku, līdzi ņemot pasi. Bankā atver kontu un noslēdz aizdevuma līgumu. Uz banku līdzi ņem galvotāju, lai atvērtu kontu un noslēgtu galvojuma līgumu. Arī galvotājam līdzi jāņem pase, papildus tam - izziņa par darba algu.

 

Resursi: aiknc.lv, zuz.lv, lsa.lv, Swedbank.lv, SEB.