Banku augstskola

 

Banku augstskola ir valsts dibināta augstākās izglītības iestāde, kas kopš 1992. gada ir viena no atpazīstamākajām Latvijas biznesa skolām. Šobrīd tā īsteno akreditētas profesionālās augstākās izglītības studiju programmas biznesa vadības un finanšu izglītības virzienos visos studiju līmeņos - 1. līmeņa studiju programmas, bakalaura un maģistratūras studijas. Banku augstskola piedāvā maģistrantūras programmas Finanses, Finanšu vadība, Uzņēmējdarbības vadīšana, Inovatīvā uzņēmējdarbība, Starptautiskās finanses un banku darbība, Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijas, Kiberdrošības pārvaldība. Banku augstskolas pamatstudiju virzieni ir šādi: pirmā līmeņa studiju programmas Mārketings un reklāma, Komercdarbība, Grāmatvedība un finanses un bakalaura studiju programmas Finanses, Risku vadība un apdrošināšana, Uzņēmējdarbības vadīšana, Uzņēmējdarbības vadīšana (angļu valodā) un Inovācija un produktu attīstība uzņēmējdarbībā.


Banku augstskola Latvijā


Banku augstskola veiksmīgi un ilglaicīgi sadarbojas gan ar Latvijas, gan ārvalstu uzņēmumiem un organizācijām. Tas arvien ļāvis nodrošināt prakses vietas ikvienam studentam. Absolventi ir pieprasīti un augstu novērtēti kā Latvijas uzņēmumos, tā arī valsts pārvaldē un arī starptautiskās organizācijās, pateicoties teorētiskajām zināšanām un praktiskajai pieredzei, kas iegūta studiju laikā.


Par banku augstskolu


Kā jau pierasts augstskolām, arī šeit liela uzmanība tiek pievērsta akadēmiskā personāla pētnieciskajai darbībai. Papildinot akadēmisko izglītību, praktiski pētnieciski darbi sniedz pilnvērtīgas un kvalitatīvas izglītības kopainu. Banku augstskolas Pētniecības centrs ir izveidots kā neatkarīga institūcija, nodrošinot konsultatīvu un izglītojošu darbību. Pētniecības centra galvenie pētnieciskie virzieni ir „uzņēmējdarbības attīstība, uzņēmumu konkurētspēja, finanšu pakalpojuma sektora attīstība, uzņēmumu vadīšana, sabiedrības izglītošana par finanšu jautājumiem, radošā ekonomika, citi ar uzņēmējdarbību un finansēm saistīti virzieni”.


Ko īsteno Banku augstskola?Banku augstskola īsteno dažādas aktivitātes sabiedrības finanšu pratības uzlabošanā, kā arī kopā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, Izglītības un zinātnes ministriju, Valsts izglītības satura centru, Patērētāju tiesību aizsardzības centru, Latvijas Komercbanku asociāciju un Latvijas Apdrošinātāju asociāciju piedalījusies Memoranda par Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģijas 2014–2020 ieviešanu izveidē. Banku augstskola savu artavu iegulda finanšu pratības mācību metodiskā materiāla izstrādē vidusskolu ekonomikas pedagogiem starptautiska projekta ietvaros, Finanšu izglītības nedēļā, sniedz publiskas lekcijas par Finanšu pratību Latvijas vidusskolās.


Resursi: ba.lv