Daugavpils Universitāte

 

1921. gadā, kad bija krasi izjūtams profesionāli sagatavotu skolotāju trūkums, Daugavpilī Valsts vidusskolas telpās tika atvērta Latgalē pirmā četrgadīgā Pedagoģiskā vidusskola. Tajā arī meklējumi Daugavpils Universitātes pirmsākumi. Vēlāk mācību iestādi pārdēvēja vairākos vārdos (Daugavpils Valsts skolotāju institūts (1921 - 1952), Daugavpils Pedagoģiskais institūts (1952-1993), Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte (1993 – 2001)), līdz 2001. gadā radās Daugavpils Universitāte.


Kas ir Daugavpils Universitāte


Daugavpils Universitāte ir reģionāls augstākās izglītības un zinātnes centrs. Tajā attīstās galvenais Austrumlatvijas studiju un pētnieciskais potenciāls humanitāro, sociālo, dabas un izglītības zinātņu jomās.


Par Daugavpils Universitāti

Lai labāk saprastu Daugavpils Universitātes administratīvo darbību (kas ir līdzīga vairākām augstskolām Latvijā), ir interesanti uzzināt, ka to nodrošina Satversmes sapulce, Senāts, rektors un Akadēmiskā šķīrējtiesa. Satversmes sapulce ir Daugavpils Universitātes pilnvarota augstākā koleģiālā pārstāvības, vadības un lēmējinstitūcija - sava veida vietējā Saeima. To uz trim gadiem ievēlē, aizklāti balsojot, no profesoriem un pārējā akadēmiskā personāla, studējošajiem un vispārējā personāla. Pakāpi zemāk atrodas Senāts - personāla koleģiāla vadības un lēmējinstitūcija, kas apstiprina kārtību un noteikumus, kuri regulē visas augstskolas darbības sfēras. Senātu ievēlē Satversmes sapulce uz trim gadiem: pārstāvjus no Daugavpils Universitātes akadēmiskā personāla, studējošajiem un no administratīvā personāla (viens pārstāvis pēc rektora ieteikuma). Rektors pārzina, vada un ir atbildīgs par Daugavpils Universitātes darbību. Viņš īsteno Satversmes prasības, Satversmes sapulces un Senāta lēmumus. Akadēmiskā šķīrējtiesa izskata strīdus starp Universitātes amatpersonām un struktūrvienību pārvaldes institūcijām. Ja studējošajiem vai mācībspēkiem ir kāds sasāpējis jautājums, arī tos palīdz atrisināt Šķīrējtiesa. Visu administratīvās darbības ķēdi papildina tādi locekļi kā prorektori, Studiju padome un Zinātnes padome.


Daugavpils Universitātes budžeta vietas


Zinātnieki un pētnieciskie darbinieki, kas ieguvuši akadēmiskos grādus, palīdz risināt sabiedrībai un biznesam būtiskus jautājumus, piedaloties sadarbības projektos ar dažādām institūcijām. Savukārt studenti veicina starptautiskus projektus un apmaiņas programmas ar aktīvu darbību tajos. Daugavpils Universitātē studē arī jaunieši no ārvalstīm, tādēļ mācību iestādi raksturo internacionāla gaisotne. Pēc interneta vietnē atrodamajām ziņām, Daugavpils Universitāte 2016./2017. gadā piedāvā 700 budžeta mācību vietas.

Resursi: du.lv