Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

1919. gadā tika dibināta un 1920. gada 11. janvārī oficiāli atklāta Latvijas Konservatorija - Latvijas mūsdienu augstākās mācību iestādes mūzikā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) priekšgājēja. Mūsu izcilie mūziķi un skatuves mākslinieki ir guvuši ievērojamu atzinību ne vien dzimtenē, bet arī ārvalstīs, pateicoties JVLMA plašajiem starptautiskajiem kontaktiem, kurus joprojām sekmē līdzdalība starptautiskos konkursos, festivālos, meistarklasēs un piedalīšanās kopīgos projektos. Liela nozīme ir arī tālākizglītības veicināšanai akadēmijas ietvaros.


Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA)


JVLMA radīta mūzikas un skatuves mākslas meistaru sagatavošanai profesionālās bakalaura, akadēmiskās un profesionālās maģistra studiju programmās mūzikā, horeogrāfijā un teātra mākslā, pedagogu izglītībā un doktora studiju programmās. Te nodarbojas arī ar zinātni, pētniecību un māksliniecisko jaunradi.


Kas notiek Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā


Mūzikas akadēmijā darbojas vairāki mākslinieciskie kolektīvi, kas ir ne vien mācību instruments jaunajiem mūziķiem, bet sniedz arī koncertus ārpus akadēmijas. Šie kolektīvi ir simfoniskais orķestris, baroka orķestris, Diriģēšanas nodaļas jauktais koris, Mūzikas skolotāju nodaļas sieviešu koris, operas studija Figaro, kokļu un vairāki citi ansambļi. „Interaktīvā” iekšējā dzīve nodrošina ražīgu studiju laiku un dinamisku apmācību izvēlētajā jomā.


Ko dara Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija


Starptautiskā sadarbībā ar viesprofesoriem meistarklašu, semināru un lekciju piedāvājumā JVLMA rosina radošo garu un paplašina darbības jomas. Tā kā notiek studentu un pasniedzēju apmaiņa Erasmus un Nord plus programmās, mācību spēki un studenti gūst jaunu sparu un iedvesmojas. Akadēmija paralēli koncertiem rīko dažādus konkursus, festivālus, konferences un individuālus pētījumus, piedalās ES projektos. Kā vēstīts mācību iestādes interneta vietnē, JVLMA atbalsta vēstniecību projektus, kas tiek realizēti ar Eiropas valstu diplomātisko pārstāvniecību atbalstu, un piedāvā transnacionālas programmas - Yamaha, USA Fulbright, International Holland Music Sessions. Starp vērību ieguvušiem konkursiem minami Pūtēju orķestru diriģentu konkurss, Jāzepa Vītola bērnu un jauniešu koru un vokālo ansambļu konkurss Lai skan!, Mecenātu Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalsta stipendija mūzikā, Jāzepa Vītola starptautiskie konkursi, konkurss JVLMA labākais studentu kameransamblis un Mūzikas skolotājs 21. gadsimtā.

Resursi: jvlma.lv