Latvijas Jūras akadēmija

 

Latvijas Jūras akadēmija (LJA) ir augstākā mācību iestāde Latvijā, kur sagatavo augstākā līmeņa jūrniecības speciālistus. Kā pastāstīts LJA mājaslapā, savu darbību LJA sāka 1989. gadā pie Kaļiņingradas zivju rūpniecības institūta Rīgas neklātienes filiāles. No 1990. gada 25. jūlija Latvijas Jūras akadēmija kļuva par Rīgas Tehniskās universitātes fakultāti, bet patstāvīga mācību iestāde Latvijas Jūras akadēmija izveidojās 1993. gadā. Kopš tā laika augstākā līmeņa profesionālo kvalifikāciju ir ieguvuši vairāk kā 1000 jūrniecības speciālistu.


Kas ir Latvijas Jūras akadēmija


Latvijas Jūras akadēmija ir Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijā akreditēta jūrniecības profesionālās izglītības un zinātnes valsts iestāde, kurā studijas notiek atbilstoši starptautiski reglamentētām studiju programmām jūrniecības nozarē. Pilna laika studijām paralēli notiek arī nepilna laika studijas, kuras zināšanu apguvei izmanto apmēram trešdaļa studējošo. Jūras akadēmijas avoti ziņo, ka katru gadu LJA tiek uzņemti vidēji 200 studenti gan bakalaura studijās, gan maģistrantūrā. Bakalaura līmeņa studijas piedāvā šādas programmas: Jūras transports - kuģa vadīšana, Ostu un kuģošanas vadība, Jūras transports - kuģa mehānika, Jūras transports - kuģa elektroautomātika. Maģistra studijas notiek divos pamatvirzienos - Jūras transporta vadības inženierija un Jūras transporta ekspluatācija. Kā vēsta LJA mājaslapa internetā, nesen tikusi ieviesta jauna programma - Kuģu navigācijas elektronika. Mācību ilgums šajā programmā ir 4 gadi, studijas notiek gan Ventspils Augstskolā (1. un 2. kurss), gan Latvijas Jūras akadēmijā - 3. un 4. kurss. Pēc studiju pabeigšanas tiek piešķirts profesionālais  bakalaura grāds kuģu elektronikā, automātikā un radionavigācijā, absolvents iegūst radioelektronikas inženiera kvalifikāciju.

Svarīgs augstskolu darbības aspekts ir zinātniski pētnieciskā darbība. LJA Pētniecības institūts darbojas vairākos tematiskajos pētījumu virzienos, kuru realizācijā ir iesaistīti gan institūta zinātnieki, gan Latvijas Jūras akadēmijas augsti kvalificētais akadēmiskais personāls.


Erasmus mobilitātes stipendija praksei ārvalstīs


Studējošie var pieteikties LJA Erasmus mobilitātes stipendiju konkursam praksei ārvalstīs, un Akadēmija piedalās dažādos sadarbības projektos. LJA atzīst, ka tai„ir visi priekšnoteikumi, lai izveidotos par jūrniecības speciālistu sagatavošanas, pēcdiploma apmācības un kvalifikācijas celšanas, kā arī lietišķo pētījumu starptautiski nozīmīgu centru Austrumeiropā”.

Resursi: latja.lv