Latvijas Kultūras akadēmija

 

 

1990. gadā tika atklāta Latvijas Kultūras akadēmija. Jauno augstskolu veidoja uz Kultūras darbinieku kvalifikācijas celšanas institūta un Rīgas kultūras un izglītības darbinieku tehnikuma bāzes, par akadēmijas rektoru ieceļot Pēteri Laķi.

Par studiju nopietnību liecina tas, ka studijas Kultūras akadēmijā ir akreditētas, un mākslas bakalaura diplomus saņēmuši jau gandrīz divi tūkstoši absolventu. Mākslas maģistra diploms ir kabatā teju astoņiem simtiem studiju noslēgušo, bet mākslas doktora grāds - 16 pētniekiem.


Bakalaura un maģistra studijas stipendija


Bakalaura un maģistra studijās iegūstama stipendija. Ikmēneša stipendija un vienreizējā stipendija ir tāda pati, kā daudzās augstskolās - 96,60 EUR. Konkursa kārtībā to var saņemt par valsts budžeta līdzekļiem studējošais, kurš sekmīgi noteiktajā termiņā nokārtojis nepieciešamos pārbaudījumus vai 1. kursā - iestājpārbaudījumus. Ja nav izdevies iekļūt akadēmijas budžeta vietās vai arī sekmju līmenis nav pietiekams stipendijas saņemšanai, SEB banka palīdz studentiem nokārtot divu veidu kredītus ar valsts galvojumu: studējošo un (vai) studiju kredītu.


Kas var studēt Latvijas Kultūras akadēmijā


Latvijas Kultūras akadēmija uzņem jauniešus šādās programmās: Kultūras teorija un menedžments, Audiovizuālā māksla, Starp kultūru sakari Latvija – Francija, Starp kultūru sakari Latvija – Ziemeļvalstis, Starp kultūru sakari Latvija – Austrumāzija, kā arī maģistra programmās: Kultūras un starp kultūru studijas, Muzeju un kultūras mantojuma studijas, Teātra māksla, Kultūras menedžments un radošās industrijas, Audiovizuālā māksla. Ir vērojamas studiju piedāvājuma atšķirības no gada uz gadu, jo ne visās studiju apakšprogrammās uzņemšana notiek katru gadu.


Studijas Latvijas Kultūras akadēmijā


Ikvienam Latvijas un ārvalstu augstākās izglītības iestādes studentam vai jebkuram interesentam ar pabeigtu vismaz vidējo izglītību ir iespēja pieteikties atsevišķu studiju kursu apguvei. Ja vēlaties papildināt savas zināšanas un profesionālo kvalifikāciju, apgūt kursus dažādās valodās Latvijas un ārvalstu pasniedzēju vadībā, varat par maksu apgūt dažādas zinības, kuru takse tiek noteikta atkarībā no kursa kredītpunktu skaita. Pēc sekmīgas kursa apgūšanas un prasību izpildes tiek izsniegts apliecinājums par apgūto studiju kursu. Kultūras akadēmijas sadarbības augstskolu studentiem no Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas, Latvijas Mākslas akadēmijas, RISEBA Audiovizuālās mediju mākslas departamenta, LKA Latvijas Kultūras koledžas un Rīgas Tehniskās universitātes studiju kursu apmeklējums ir bez maksas.


Resursi: lka.edu.lv