Latvijas Lauksaimniecības universitāte

 

Gribat studēt? Uz priekšu! Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) darbojas astoņas fakultātes - Meža, Lauksaimniecības, Veterinārmedicīnas, Tehniskā, Pārtikas tehnoloģijas, Vides un būvzinātņu, Informācijas tehnoloģiju un Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte, kuras katram studēt gribētājam ļaus izmēģināt savus spēkus. Mācības notiek krāšņā ēkā, Jelgavas pilī. Krievijas galma arhitekta Frančesko Bartolomeo Rastrelli celtā pils pacilā garu un, nebūtu brīnums, ja veicina izglītības kvalitāti.


Kāpēc LLU?


Neesat apmierināts ar studiju vietu? Esat aizņemts, veicot darba pienākumus vai vadot biznesu, tomēr vēlaties izglītoties? Palīdzēs mūsdienu tehnoloģijas. LLU piedāvā divas studiju programmas internetā. E-studiju formā var apgūt pamata studiju programmu „Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”. Studiju ilgums tajā ir 3 gadi un, programmu noslēdzot, var iegūt sociālo zinātņu bakalaura grādu socioloģijā. Arī studiju programma „Sabiedrības pārvalde” pilnībā apgūstama e-studiju vidē. Šādā veidā iespējams apgūt attālināti interneta vidē visu studiju programmu, taču kārtojot studiju kursu noslēguma pārbaudījumus, studējošajam jāierodas klātienē. Sākot studijas, studējošais var vienoties par piemērotākajiem noslēguma pārbaudījumu kārtošanas laikiem.


Latvijas Lauksaimniecības universitātes stipendijas

 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes studentiem pieejamas dažāda veida stipendijas. Tās gan nesegs pilnībā visas studenta vajadzības, tomēr būs neliels atbalsts tiem, kuri paralēli studijām nestrādā. Piemēram, valsts stipendija. Tai var pieteikties pilna laika valsts finansētās studiju vietās studējošie, un10 % no budžeta vietu skaita tiek pie šāda apmēra finanšu spilvena. Katram stipendiātam ikmēneša atbalsta apjoms ir 99,60 EUR. Var iegūt arī vārdiskās stipendijas - tās piešķir pilna laika gan valsts finansētā, gan maksas studiju vietā studējošajiem. Šis stipendiju veids pieejams tiem, kas interesēsies Studiju centrā vai attiecīgajā fakultātē. Šo stipendiju apmērs ir līdz pat 190,- EUR, kā Kārļa Ulmaņa stipendija valsts finansētā studiju vietā studējošajiem.


Resursi: llu.lv