Latvijas Mākslas akadēmija

 

Latvijas Mākslas akadēmija piedāvā studijas piecās nodaļās Rīgā, kuru pārziņā ir četrpadsmit dažādas apakšnozares. Šīs nodaļas ir Vizuālās mākslas nodaļa, Vizuāli plastiskās mākslas nodaļa, Dizaina nodaļa, Audio-vizuālās mediju mākslas nodaļa un Mākslas zinātnes nodaļa. Studēt iespējams arī Rēzeknē - Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiālē.


Latvijas Mākslas akadēmija studentiem


Akadēmija studentiem sniedz gan profesionālās iemaņas, gan specifiskas zināšanas teorijā. Latvijas Mākslas akadēmijā tiek uzsvērta studiju neatraujamā saistība ar mākslas dzīvi kā dzimtenē, tā arī ārvalstīs. Studiju vieta, organizējot un finansiāli atbalstot studentus līdzdalībā starptautiskos projektos, izstādēs un kultūras pasākumos, ļauj izmantot studiju laiku, lai iedziļinātos izvēlētās specialitātes būtībā, kā arī lai no pamatiem izpētītu interesējošo nozari.


Vizuāli plastiskās mākslas nodaļa


Vizuālās mākslas studiju pamatā ir kursi kompozīcijā, kurus papildina gleznošanas, veidošanas un zīmēšanas kursi. Vizuālās mākslas nodaļā iespējams studēt šādās apakšnozarēs: Glezniecības apakšnozare, Grafikas apakšnozare un Tekstilmākslas apakšnozare.


Vizuāli plastiskās mākslas nodaļā svarīgas ir kompozīcijas studijas. Tajās tiek īstenots studiju uzdevums - veidot kompozīcijas objektu uzdevuma vadītāja pārraudzībā. Var tikt piesaistīti konsultanti, pēc iespējas - profesionāli mākslinieki.


Dizaina nodaļa


Dizaina nodaļā iespējams studēt Funkcionālā dizaina apakšnozarē, Metāla dizaina apakšnozarē, Vides mākslas apakšnozarē un Modes mākslas apakšnozarē. Studiju procesā iespējams padziļināt zināšanas produktu un vides dizainā, izstrādē un realizācijā kā teorijā, tā praksē.


Audio-vizuālās mediju mākslas nodaļas galvenais uzdevums

LMA uzsver, ka Audio-vizuālās mediju mākslas nodaļas galvenais uzdevums ir jauno mediju apguve, un tā jāpielieto saistībā ar tradicionālajām mākslas vērtībām. Kas tad ir Audio-vizuālās mediju mākslas? Tās ir vizuālās komunikācijas un scenogrāfija. Lai labāk izprastu jauno mēdiju, telpas un laika mijiedarbību, ieteicams izvēlēties mācības vienā no nodaļas apakšnozarēm– vai nu Vizuālās komunikācijas apakšnozarē, vai Scenogrāfijas apakšnozarē.


Mākslas zinātnes studiju virsuzdevums


Mākslas zinātnes studijas ir vienotas ar teorijas jautājumu apguvi. Tajā iegūtās zināšanas un pieredze jāizmanto dažādu mākslas un kultūras realizācijas formu pētniecībā. Mākslas kuratori, kritiķi un zinātnieki nodod mākslas darbu nozīmi mums, vienkāršajiem skatītājiem. Viņi, tulkojot gadsimtu gaitā klasiķu un ģēniju radīto devumu laikabiedru valodā, padara iespējamu mākslas un dzīves kopīgu eksistenci.

Resursi: lma.lv