Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija (NAA) ir izveidota uz 1919. gadā dibinātās Kara skolas tradīciju bāzes, un tās darbība atjaunota 1992. gada 13. februārī. Aizsardzības akadēmija ir Latvijas Republikas valsts augstākās izglītības un zinātnes iestāde, kas īsteno profesionālās studiju programmas un veic zinātniskās pētniecības darbību militārajā jomā. Šī augstākā mācību iestāde atšķiras no pārējām Latvijas augstskolām ar militārās sfēras klātbūtni daudzos augstskolai nozīmīgos jautājumos. Piemēram, akadēmija ir tiešā Nacionālo bruņoto spēku komandiera komandpakļautībā.

Akadēmijas mērķis saskaņā ar NAA mājaslapā ievietoto informatīvo materiālu ir „sagatavot profesionāli izglītotus Nacionālo bruņoto spēku virsniekus - militāro vienību līderus ar augstu pienākuma apziņu, kuri spēj uzņemties atbildību un sekmīgi vadīt militārās vienības valsts aizsardzības un drošības interesēs”. Uzņemšanu studijām regulē Augstskolu likums, Militārā dienesta likums un citi saistoši normatīvi akti.


Īpaša loma NAA studentu virzībai akadēmiskajā un profesionālajā izglītībā tiek piešķirta patriotismam un atbildībai. Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadetiem jāspēj būt par paraugu citiem un tiem jāapzinās, ka ir Latvijas nākotnes un drošības balsts.


Interesentiem studijām NAA būtu svarīgi zināt, ka akadēmijā var pieteikties gan vīrieši, gan sievietes vecumā no 18 līdz 27 gadiem. Ja Jums jau ir viena vai vairākas akadēmiskās izglītības vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, Jūs tiekat gaidīti līdz pat 30 gadu vecumam.


Starp dažādām priekšrocībām, kuras var izbaudīt NAA kadeti, piemēram, sporta un atpūtas
iespējas, dalība starptautiskajos projektos, bezmaksas studijas un vieta Bruņotajos spēkos, NAA
piedāvā stabilu atalgojumu jau studiju laikā. Karavīra alga ir, sākot no 470,- EUR mēnesī pirms
nodokļu nomaksas, uzturdevas kompensācija sasniedz 308,76 EUR mēnesī, bet dzīvokļa īres
kompensācija veido 142,29 EUR mēnesī. Ir arī apmaksāta veselības aprūpe un karavīra sociālās
garantijas. Šie bonusi ir nozīmīga motivējoša iezīme daudziem pretendentiem uz studējošā
statusu.


NAA var apgūt šādas studiju programmas: profesionālā bakalaura studiju programma Gaisa spēku militārā vadība, profesionālā bakalaura studiju programma Jūras spēku militārā vadība, profesionālā bakalaura studiju programma Sauszemes spēku militārā vadība, otrā līmeņa augstākās izglītības programma Komandējošā sastāva virsnieks un profesionālā maģistra studiju programma Militārā vadība un drošība.

Resursi: naa.mil.lv