Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) pirmsākumi meklējami Latvijas Fiziskās izglītības institūtā, kas dibināts 1921.gada 6. septembrī. Tas vairāk kārt pārsaukts – tas bijis gan Latvijas Tautas universitātes Fiziskās audzināšanas institūts, gan Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts no 1946.gada. Tagadējā Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija savu nosaukumu ieguvusi 1991.gada 5.novembrī.


Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas stipendijas


Par valsts budžeta līdzekļiem izcili sekmīgi  studējošiem ir pieejamas stipendijas. Konkursu izturējušiem ik mēnesi tiek maksāta 99,60 EUR liela stipendija. Visiem studējošajiem tiek piedāvāts bankas izsniegts studiju kredīts ar valsts galvojumu vai bez tā.


Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas studentu apmaiņa


LSPA piedalās Socrates (Erasmus) programmā, kā arī tai ir noslēgti sadarbības līgumi par studentu apmaiņu ar vairākām Eiropas universitātēm: Varšavas Sporta izglītības akadēmiju (Polija), Lietuvas Sporta izglītības akadēmiju (Lietuva, Kauņa), Stokholmas Universitātes Fiziskās izglītības koledžu (Zviedrija),  V.Levski Bulgārijas Nacionālo sporta akadēmiju (Bulgārija, Sofija), Baltkrievijas Valsts fiziskās kultūras akadēmiju (Baltkrievija, Minska) un I.Kanta Krievijas Valsts universitāti (Krievija, Kaļiņingrada).


Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas studiju programmas


Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija piedāvā šādas studiju programmas: pamata studiju (bakalaura) programmu virzienā Izglītība, pedagoģija un sports ar apakšnozarēm Sporta skolotājs un rekreācijas speciālists, Sporta skolotājs un vadītājs sporta jomā, Sporta veida vecākais treneris un rekreācijas speciālists, Sporta veida vecākais treneris un sporta skolotājs, Sporta veida vecākais treneris un vadītājs sporta jomā. Papildus tam tiek piedāvāta gan profesionālā bakalaura, gan maģistra studiju programma Sporta zinātne, 1.līmeņa profesionālā augstākās izglītības programma Izglītības un sporta darba speciālists, profesionālā bakalaura augstākās izglītības programma Fizioterapija, profesionālā maģistra studiju programma Veselības aprūpes speciālists sportā, kā arī Akadēmiskā doktora studiju programma Sporta zinātnē.


Dažādi projekti, ko sadarbībā ar institūcijām un iestādēm organizē LSPA, ir EEZ / Norway Grants projekti, ERAF projekti, ESF projekti, KPFI projekti LSPA realizētie KPFI projekti, NORDPLUS projekti, kā arī pētniecības projekti.


LSPA lepojas ar mācību iestādē studējošajiem. Akadēmijas rindās ir tādi Latvijā pazīstami sportisti kā Olimpiskie čempioni Mārtiņš Pļaviņš un Vadims Vasiļevskis, Olimpisko spēļu dalībnieki Deniss Čerkovskis, Līna Mūze un Artūrs Plēsnieks.


Resursi: lspa.lv