Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Kaut gan mēs vēl joprojām mēdzam saukt Latgales pērlē Rēzeknē darbojošos augstāko mācību iestādi par Augstskolu, jau kopš 2012. gada 18. decembra Satversmes sapulcē ir pieņemts lēmums par Rēzeknes Augstskolas nosaukuma maiņu uz Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, vienlaikus pieņemot arī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Satversmi.


Akadēmijas darbības mērķis ir „dot studējošajiem zinātnes attīstības līmenim un Latvijas kultūras tradīcijām atbilstošu Eiropas izglītības telpā konkurētspējīgu akadēmisko un profesionālo augstāko izglītību, attīstot reģionālās studijas un pētniecību”.
Kā vēstī Akadēmijas Satversme, šīs mācību iestādes uzdevums ir nodrošināt iespēju iegūt akadēmisko un profesionālo augstāko izglītību katram studentam, kā arī veikt nozīmīgus un lietišķus pētījumus visdažādākajās izglītības ieguves grupās. Uzdevums attiecas gan humanitārajām un mākslas, gan sociālajām, informācijas un komunikācijas zinātnēm. Arī inženierzinātņu, pakalpojumu grupās un ražošanas un būvniecības izglītībā šis ir svarīgākais Akadēmijas darbības uzdevums.


Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas ietvaros darbojas trīs fakultātes: Izglītības, valodu un dizaina fakultāte ar studiju virzieniem Mākslas, Tulkošana, Izglītība, pedagoģija un sports, Sociālā labklājība, Ražošana un pārstrāde, Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas; Inženieru fakultāte piedāvā virzienus Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, Mehānika un metālapstrāde, siltuma enerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības, Arhitektūra un būvniecība un Ekonomika, bet Ekonomikas un pārvaldības fakultātes studiju virzieni ir Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība, Ekonomika, Iekšējā drošība un civilā aizsardzība, Informācijas un komunikācijas zinātnes, Tiesību zinātne.


Vidējo vai augstāko izglītību sasniegušajiem, kuriem ir vēlme apgūt interesējošus vai studijām vajadzīgus kursus, ir iespēja tos noklausīties klausītāja statusā un, kārtojot pārbaudījumus, saņemt novērtējumu. Savukārt pēc kursa veiksmīgas apguves var saņemt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas izsniegtu apliecību.


Stipendiju iespējas ir plašas. Lai nosauktu dažas atbalsta vienības studentiem -stipendijas zināšanu apmaiņas veicināšanai ar ASV un trīs stipendijas studijām slāvu studiju vasaras skolās Čehijas Republikā.
Arī ārpus studijām akadēmijas ietvaros noris interesanta un aktīva darbība - dzied jauktais koris Sonitum, darbojas deju kopa Dziga un Studentu teātris. Studējošie aicināti nodarboties ar sportu un literārajām aktivitātēm, ir aktīva Latvijas kristīgā studentu brālība.


Resursi: ru.lv