Rīgas Ekonomikas augstskola

Stokholmas Ekonomikas augstskola Rīgā jeb Rīgas Ekonomikas augstskola piedāvā gan bakalaura, gan maģistra studijas.
Bakalaura programma ekonomikā un biznesa administrācijā mācību noslēguma gadā dod iespēju specializēties šādās apakšnozarēs: ekonomika, finanses, digitālais mārketings vai uzņēmējdarbība. Šī programma ir apgūstama trīs gados, kas sastāv no sešiem semestriem. Ekonomikas un biznesa studijas ir apvienotas ar uzņēmējdarbības praksi. Programma aptver biznesu, ekonomiku, finanses, grāmatvedību, menedžmentu, organizācijas personālvadību un stratēģiju. Tiek piedāvāti arī papildu kursi sociālajās zinātnēs un vispārīgajos priekšmetos. Katru gadu tiek uzņemti 125 studenti, angļu valoda ir visas studiju programmas valoda. Ir pieejamas divas stažēšanās vietas, programma ir akreditēta un licencēta Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijā. Studiju noslēgumā iegūst Rīgas Ekonomikas augstskolas bakalaura diplomu. Studiju gads sākas augusta vidū, pieteikšanās - parasti līdz tā paša gada aprīlim.


Starptautiskā atmosfēra, ko rada pasniedzēji un studenti no ārvalstīm, kombinācijā ar angļu valodu kā mācību valodu apveltī studentu akadēmisko, profesionālo un sociālo vidi ar starptautisku nozīmību. Galvenā Rīgas Ekonomikas augstskolas apmācību metode ir ļoti intensīva un interaktīva. Notiek lekcijas, semināri, pētniecības darbi, projekti un sadarbība ar citu valstu studentiem un mācību spēkiem. Tiek izmantota ECTS kredītu sistēma, kas ir starptautiski atzīts standarts.


SSE Riga jeb Rīgas Ekonomikas augstskola piedāvā arī maģistra studiju programmu, kas apvieno intelektuālu izaicinājumu ar nopietnu biznesa apmācību, kas ļauj arī uzņēmējdarbības vadītājiem turpināt studijas, savienojot tās ar aktīvu darba dzīvi. Šī programma ir divus gadus ilga un paplašina studenta zināšanas biznesa administrācijā, veicina profesionālo karjeru un sniedz globālas sadarbības iespējas Rīgas Ekonomikas augstskolas absolventu pulka ietvaros.
Maģistra studiju kursos piedalās apmēram 25-30 studējošo ar dažādu akadēmiskās un profesionālās izglītības bāzi. Šis apvienojums programmas ietvaros sniedz unikālu pieredzi un rada īpašu grupas sinerģiju.


Starptautiskos mācību spēkus veido profesori no Lielbritānijas, ASV, Zviedrijas, Dānijas, Īrijas, Horvātijas, Austrālijas un Kanādas, kā arī Baltijas valstīm. Viņus raksturo liela pasniedzēju pieredze, kā arī sasniegumi pētniecībā un konsultatīvajā darbā.


Resursi: sseriga.edu