Rīgas Juridiskā augstskola

Rīgas Juridiskā augstskola (RJA) piedāvā gan bakalaura, gan maģistra, gan doktorantūras studijas.


Kā noprotams no informācijas, kas izvietota RJA mājaslapā, ļoti svarīga loma tiek piešķirta studiju programmu detalizētam aprakstam. Tas lieliski motivē gan savu izvēli juridiskās apmācības jomā jau izdarījušos jauniešus, gan varētu būt labs katalizators studēt gribētājiem, kuriem vēl nav stingras pārliecības par to, kādā virzienā vērst savu akadēmisko izglītību.


Un tā, par bakalaura studiju programmu Tiesības un bizness teikts, ka tajā apvienojas starptautisko un Eiropas tiesību jautājumu apguve, kā arī ekonomikas, finanšu, tirgzinību un vadības studiju priekšmeti. Tā kā studenti apgūst tiesību jomas starptautiskā skatījumā, viņi ir topošie kandidāti darbam biznesa jomā un starptautiskajā juridiskajā praksē.
Tie, kuri izvēlas bakalaura studiju programmu Tiesības un diplomātija, varētu vērst nākotnes skatu uz darbu ārlietu dienestos, starptautiskajās organizācijās un nevalstiskajās organizācijās. Ja ir svarīga īpaši prestiža izglītība, ir lieti atzīmēt, ka programmu piedāvā Rīgas Juridiskā augstskola sadarbībā ar Latvijas Universitāti.
Programmas Tiesības un finanses vēlas nodrošināt studentus ar zināšanām abās šajās jomās. Šajā programmā tiek pētīta pasaules finanšu pieredze un standarti, kas ļauj studentiem iegūt plašas salīdzinošas zināšanas.


Programma Starptautiskās tiesības un Eiropas tiesības (gan akadēmiskā programma, gan profesionālā programma) sagatavo studentus karjerai juridiskajā praksē vai nacionālā vai Eiropas līmeņa pārvaldes institūcijās.


ES tiesības un politika ir viengadīga akadēmiskā maģistra studiju programma augsta līmeņa ekspertu apmācībai darbam Eiropas Savienības institūcijās, kas skar tiesību un politikas jomu nacionālajā un starptautiskajā kontekstā.


Pārrobežu komerctiesības arī ir viengadīga akadēmiskā maģistra studiju programma, kas izveidota ar mērķi iepazīstināt ar ārvalstu tirdzniecības praktiskajiem aspektiem Eiropas Savienībā. Izglītība šajā programmā ļauj izprast starptautiskos tirdzniecības regulējumus Eiropas Savienībā.


Starptautiskās publiskās tiesības un cilvēktiesības ir viengadīga akadēmiskā maģistra studiju programma. Tajā aicināti mācīties studenti, kas vēlas nodarboties ar starptautisko publisko tiesību jautājumiem, nacionāliem un starptautiskiem cilvēktiesību jautājumiem.


RJA sadarbojas ar Kopenhāgenas Universitātes Juridisko fakultāti, īstenojot kopīgu doktora studiju programmu.


Resursi: Rgsl.edu.lv