Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija ir valsts augstskola (RPIVA), kas dibināta 1994. gadā. Kā ziņots augstākās mācību iestādes interneta vietnē, tās galvenais mērķis ir „nodrošināt iespēju studentiem saņemt augstāko profesionālo un akadēmisko izglītību pedagoģijā, psiholoģijā, uzņēmuma vadībā visos studiju līmeņos”.


RPIVA strādā pētnieki, pētnieku un zinātniskie asistenti veicot, pētījumus par tradicionālo un jauno pedagoģijā, mūzikā un dejā, psihofizioloģijā, veselībā un neirobioloģijā. Pētījumi notiek saistībā ar pirmsskolas un skolas vecuma bērnu personības attīstību, kā arī pirms skolēna un skolēna valodas un runas attīstību. Rezultāti tiek publiskoti akadēmiskajā vidē atzītos zinātniskajos izdevumos.


Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija īsteno vienu pirmā līmeņa profesionālo studiju programmu un dažādas profesionālās studiju programmas.


Pirmā līmeņa profesionālā studiju programmā Pirmsskolas izglītības skolotājs pieejamas 20 budžeta vietas. Profesionālās bakalaura studiju programmas, ko piedāvā RPIVA, ir Vidējās izglītības bioloģijas un pamatizglītības dabas zinību skolotājs, Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā, Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs, Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs, Deju un ritmikas skolotājs, Mūzikas skolotājs. RPIVA akreditēta jauna studiju programma: Vidējās izglītības bioloģijas skolotājs un pamatizglītības bioloģijas, ģeogrāfijas un dabas zinību skolotājs. Profesionālā maģistra studiju programma ir Organizācijas vadība (ar kvalifikāciju), kā arī pieejama Doktora studiju programma Pedagoģija.


Akadēmija piedāvā kursus apmeklēt arī klausītāja statusā. Visās RPIVA mācību klāsta piedāvātajās jomās zinībās var papildināties jebkurš citas Latvijas augstskolas students vai interesents. Lai iekļūtu klausītāju rindās, jāiepazīstas ar piedāvātajiem studiju kursiem www.rpiva.lv sadaļā studiju kursi klausītājiem vai Studentu apkalpošanas centrā. Ja attiecīgajā semestrī šis kurss tiek docēts (skat. lekciju sarakstus), uz studiju kursiem jāpiesakās katra gada janvārī un augustā. Tālāk jāaizpilda klausītāja pieteikuma veidlapa, jānoslēdz līgums par studiju kursu apguvi un jāveic maksājums, jo šis ir maksas pakalpojums. Studiju maksa ir atkarīga no sekmīgas kursa nokārtošanas rezultātā iegūto kredītpunktu daudzuma, un tā ir robežās no 40,- EUR līdz 60,- EUR par vienu kredītpunktu.
Studijas notiek Rīgā un astoņās filiālēs visā Latvijā.


Resursi: rpiva.lv