Rīgas Stradiņa universitāte

1950. gada 1. septembrī sāka darbu Rīgas Medicīnas institūts, kas tika izveidots uz Latvijas Valsts Universitātes Medicīnas fakultātes bāzes. Plašā Stradiņu dzimta dāvājusi universitātei sava cilts piederīgā Paula Stradiņa vārdu. Pauls Stradiņš - medicīnas profesors, Latvijas Valsts Universitātes Medicīnas fakultātes dekāns, kura pēcnācējs Pēteris Stradiņš šobrīd ir izcils ķirurgs Latvijā spēka gados. Vairākiem no Stradiņu dzimtas nācās pamest Latviju pirms 2. Pasaules kara sākuma.


Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) fakultātes


Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) piedāvā mācības šādās fakultātēs: Eiropas studiju fakultāte, Farmācijas fakultāte, Juridiskā fakultāte, Komunikācijas fakultāte, Medicīnas fakultāte, Rehabilitācijas fakultāte, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Zobārstniecības fakultāte un Tālākizglītības fakultāte. RSU pieejama arī Doktorantūras nodaļa un Ārvalstu studentu nodaļa. Rīgas Stradiņa universitātes filiāle atrodas Liepājā, bet RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža ir ar universitāti saistīta profesionālās izglītības iestāde, kas izglīto par valsts budžeta un privātiem finanšu līdzekļiem.

Bez pamatstudijām, maģistratūras, doktorantūras studijām un studijām rezidentūrā Tālākizglītības fakultātes kursu daļas organizē apmācības profesionālās pilnveides izglītības programmās, garantējot izglītojamajiem plašas iespējas iegūt kvalitatīvu tālākizglītību. Attīstīt profesionālās prasmes īpaši medicīnas jomā strādājošajiem ir aktuāli un noderīgi.


Rīgas Stradiņa universitātes mākslinieciskie kolektīvi


Atklātajā universitātē, kad interesents iepazinies ar studiju programmu saturu, tas var izveidot sarakstu ar tēmām, kas studējošo interesē visvairāk. Sekojot līdzi aktuālajam lekciju un nodarbību sarakstam un mācoties interesējošajā kursā, var pamazām krāt kredītpunktus. Ja mācības norit, ievērojot visas studentiem izvirzītās prasības, tiks saņemts apliecinājums par noteikta skaita kredītpunktu iegūšanu. Pēc tam, iestājoties universitātē un kārtojot gala pārbaudījumus, var saņemt arī diplomu. Piedāvājums īpaši izdevīgs tiem studēt gribētājiem, kuriem laika vai līdzekļu trūkuma dēļ nav iespējams apgūt pilna laika studijas vai vēlme mācīties ir nesaistīta ar ambīcijām ātri apgūt studiju vielu.


RSU darbojas divi mākslinieciskie kolektīvi: Tautas deju ansamblis Ačkups un jauktais koris Rīga. Kā deju kolektīvs, tā koris ir Dziesmu svētku dalībnieki. Universitātes vārds nenozīmē, ka šajos ansambļos darbojas vienīgi Rīgas Stradiņa universitātes studenti. Paralēli tiem savu artavu mākslās iegulda arī studentu draugi un domubiedri.


Resursi: rsu.lv