Rīgas Tehniskā universitāte

Rīgas Tehniskā universitāte savus pirmsākumus rod 1862. gada 14. oktobrī kā pirmā daudznozaru tehniskā augstskola Krievijas impērijā. Tā pastāvēja privātās augstskolas statusā, to uzturēja Baltijas muižniecība, un tajā darbojās Inženierzinātņu, Ķīmijas tehniskā, Lauksaimniecības, Mehānikas, Tirdzniecības un Arhitektūras nodaļas. Augstskolā mācījās tikai vīrieši no Krievijas impērijas. Studijas bija par labu maksu un vācu valodā, kas nozīmēja, ka jaunajiem latviešu censoņiem bija vēl jāpaciešas, līdz uz Rīgas Politehniskā institūta bāzes 1919. gada 28. septembrī oficiāli tika atklāta Latvijas Augstskola ar deviņām fakultātēm. Pirmo reizi Latvijas vēsturē mācības augstskolā notika latviešu valodā. Augstskola 1923. gadā ieguva Latvijas Universitātes nosaukumu. No tās 1958. gadā atdzima Rīgas Politehniskais institūts, bet Rīgas Tehniskā universitāte savu nosaukumu ieguva 1990. gadā.


Rīgas Tehniskā universitāte (RTU)


Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) piedāvā studiju iespējas Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātē, Būvniecības inženierzinātņu fakultātē, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātē, Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē, E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātē, Inženierekonomikas un vadības fakultātē, Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātē, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē. RTU pieder vairāki institūti un studiju centri: Rīgas Biznesa skola, BALTECH studiju centrs un Neklātienes un vakara studiju departaments. Tehniskās universitātes iespējas sniedzas pāri visai Latvijai: studijas notiek arī četrās RTU filiālēs Cēsīs, Daugavpilī, Liepājas filiālē un Ventspils filiālē.


RTU stipendijas

Uz stipendijas saņemšanu var pretendēt visi no valsts budžeta finansētajās studiju vietās studējošie, kuri atbilst RTU Studiju rezultātu vērtēšanas nolikuma prasībām un jau ar pirmo reizi ir nokārtojuši visus paredzētos pārbaudījumus. Studējošajam no stipendiju fonda var piešķirt mēneša stipendiju 99,60 EUR mēnesī - bakalaura studiju programmas, profesionālās augstākās izglītības programmas, maģistra studiju programmas studentiem. Doktora studiju programmas students var saņemt ikmēneša stipendiju 113,83 EUR apmērā. Ir arī vienreizējas stipendijas, kas visa semestra laikā nepārsniedz ikmēneša stipendijas apmēru, un paaugstinātas stipendijas, kas nepārsniedz ikmēneša stipendijas divkāršu apmēru. Atbalsts jaunajām ģimenēm, kas gaida bērniņu, ir piedāvājums grūtniecības atvaļinājuma laikā pieteikties stipendijai ārpus noteiktā stipendiju konkursa.

Resursi: rtu.lv