Ventspils Augstskola

Ventspils Augstskola piedāvā studijas programmā Starptautiskais bizness un eksporta menedžments, kā arī dažādās fakultātēs. Informācijas tehnoloģiju fakultātē mācības apgūstamas novirzienos Datorzinātnes, Elektronika (gan bakalaura, gan maģistra līmenī) un Kuģu navigācijas elektronika (bakalaura līmenī, pēdējie divi kursi apgūstami Rīgā, Latvijas Jūras akadēmijā). Ekonomikas un pārvaldības fakultāte piedāvā apakšnovirzienus Vadībzinātne (angļu valodā) un Biznesa vadība (bakalaura programmas) un Uzņēmējdarbības vadība (maģistra studijas). Tulkošanas studiju fakultātē iespējams apgūt bakalaura programmas Tulkošana un Valodas un starpkultūru komunikācija, kā arī profesionālajās bakalaura studiju programmās - krievu, angļu un vācu valodu tulkošanu. Ir pieejama profesionālā maģistra studiju programma Juridisko tekstu tulkošana.

Doktorantūras studijas pieejamas biznesa vadībā un valodniecībā.
Kopš tās dibināšanas 1997. gadā Ventspils Augstskolā zinātniskais darbs un pētniecība līdztekus studiju darbam ir viens no darbības pamatvirzieniem.


Studenti


Studentu dzīve ir svarīga studiju laika sastāvdaļa, un par to Ventspils Augstskolā rūpējas Studentu padome. Tā un citi studenti organizē pasākumus gan augstskolā, gan ārpus tās, kā arī vadadažādas brīvā laika nodarbības.


Sadarbība


Sadarbības universitātes, ar kurām tiek veidoti regulāri darba sakari, ir IMC Universityof Applied Sciences Krems (atrodas Austrijā), Kazakh Universityof Economics, finance andinternat ionaltrade un Kazakh Ablai Khan University of International Relations and World Language (ar darbības vietu Kazahstānā), The National Universityof Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek (Uzbekistānā), TajikNationalUniversity (Tadžikistānā), International Black Sea University (Gruzijā)un Hoch schule Hannover (Vācijā).


Augstskola sagatavo topošos studentus, palīdzot tiem sagatavoties 12. klašu eksāmeniem. Tas nepieciešams, lai nostiprinātu vidusskolā apgūto vielu, kā arī apgūtu priekšmetus padziļināti, tādējādi palielinot iespējas nokārtot eksāmenu atbilstošā līmenī un paaugstinot iekļuves varbūtību augstskolā.


Lai pilnveidotos profesionālajā jomā, augstskola piedāvā kursus karjeras izaugsmei: MS Word lietpratējiem, MS Excel lietpratējiem, Efektīvas prezentācijas veidošana, izmantojot MS PowerPoint un Prezi, Mūsdienīgs prezentāciju dizains Audio, video un krāsu izvēle, Ievads pārvaldības sistēmā Moodle, AutoCad un SolidWorks, Datorizēta grāmatvedība, Darba aizsardzība un drošība.


Resursi: venta.lv