Vidzemes Augstskola

Vidzemes Augstskola (ViA) atrodas Valmierā - burvīgā un ar labu izglītību izsenis saistītā pilsētā. Šeit studijas notiek mājīgā vidē, kas diezgan attāli atgādina akadēmiskās izglītības citadeli, kaut arī piedāvātās studiju programmas ir izcili izstrādātas un atbilst augstākās mācību iestādes prasībām.


Studijas Vidzemes Augstskolā


Vidzemes Augstskolā studijas notiek divās fakultātēs: Inženierzinātņu fakultāte un Sabiedrības zinātņu fakultāte. Inženierzinātņu fakultātē tiek īstenotas trīs 1. līmeņa profesionālās studiju programmas, kā arī divas profesionālās bakalaura studiju programmas. Sabiedrības zinātņu fakultātē var apgūt biznesa administrācijas, tūrisma, sabiedrisko attiecību un komunikāciju zinības. Kā šīs, tā arī doktora līmeņa studijas Sociotehnisku sistēmu modelēšana ir apgūstamas pilna laika studijās. Taču fakultātes ietvaros var apgūt zinības arī nepilna laika studijās - ja izvēlēsieties profesionālā bakalaura studiju programmu Informācijas tehnoloģijas, studējot e-vidē.
Kā papildu kārdinājums Vidzemes Augstskolā studēt gribošajiem jāpiemin, ka tajā darbojas Zināšanu un tehnoloģiju centrs, Sociotehnisku sistēmu inženierijas institūts, Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts un plaša bibliotēka.


Stipendijas


ViA studentiem pieejamas stipendijas studijām ārvalstīs. Visizplatītākās no tām ir DAAD, EEZ, Fulbraita stipendija un Nordplus. Vidzemes Augstskola bieži iesaistās starptautiskos sadarbības projektos un programmās. Saskaņā ar ViA interneta vietnē sniegto informāciju, „37% no augstskolas absolventiem ieguvuši starptautisku pieredzi ārvalstu studijās vai praksē”. ViA ir izveidojies plašs sadarbības augstskolu loks Erasmus  programmā. ViA studenti regulāri dodas apmaiņas braucienos, lai piedalītos citu augstskolu darbā, bet, izmantojot programmas Erasmus prakšu iespējas, gūst nenovērtējamu praktisku pieredzi dažādu nozaru uzņēmumos. Tiem studentiem, kuri vēlas iegūt plašāku informāciju par izsludinātajiem konkursiem, ārvalstu studijām, stipendiju iespējām, to pieteikšanas un atlases sistēmu, ViA mājaslapa piedāvā izsmeļošu informācijas tīklu.


Baltijas Starptautiskā vasaras skola


Interesanta pieredze ir Baltijas Starptautiskā vasaras skola. Dalībniekiem tiek piedāvāta specializēta, studiju tēmu lokā iekļauta biznesa sfēras aktualitāšu apguve. Izklaidējoša rakstura pasākumos, ekskursijās, sporta aktivitātēs gan Vidzemē, gan Rīgā studenti gūst plašus kontaktus un labi atpūšas. Vasaras skolas beigās dalībnieki saņem sertifikātus, un dalība skolā papildina arī kredītpunktu krājumu studentu mācību vietā –pašu universitātēs un augstskolās.


Resursi: va.lv